Tất cả danh mục

Đại học cứu hỏa NM

Trang chủ>Về chúng tôi>Đại học cứu hỏa NM

NM Fire đã cùng xây dựng 'Trung tâm đào tạo công nghệ máy bơm chữa cháy' cùng với Hiệp hội phòng cháy chữa cháy trong nước và Cơ quan cấp chứng chỉ nước ngoài để tiếp tục sử dụng công nghệ máy bơm chữa cháy tiên tiến toàn cầu và thay đổi tình trạng lạc hậu của lĩnh vực máy bơm chữa cháy.

Hiện tại trung tâm đào tạo đang được xây dựng. NM Fire đặc biệt hoàn thiện hệ thống trọn gói tiêu chuẩn cho trung tâm đào tạo, có thể sử dụng cho việc giảng dạy tại chỗ và đào tạo vận hành thực tế.


Học viên:

Nhà thiết kế từ công ty kỹ thuật chữa cháy và viện thiết kế

Nhân viên chính phủ tham gia quản lý kiểm soát hỏa hoạn

Đại lý máy bơm chữa cháy

Người dùng cuối và người vận hành nhóm máy bơm chữa cháy


Bạn có thể nhận được gì từ việc đào tạo?

Nguyên lý hoạt động của hệ thống trọn gói

Quy trình vận hành hệ thống trọn gói

Đào tạo tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ máy bơm chữa cháy, động cơ diesel chữa cháy và bộ điều khiển...

Danh mục nóng